Baza wiedzy

Po 60 latach WHO zmienia swoje stanowisko w sprawie leczniczej marihuany

Po 60 latach WHO zmienia swoje stanowisko w sprawie leczniczej marihuany

W środowisku aktywistów działających na rzecz popularyzacji wiedzy o leczniczych właściwościach konopi oczekiwanie na aktualizację stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia zmieniło się w prawdziwy dreszczowiec. Co prawda już w sierpniu minionego roku, po ukazaniu się zaleceń z czterdziestego posiedzenia Komisji Eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia ds. Uzależnień (ECDD), spekulowano, że oficjalna zmiana stanowiska WHO jest tuż-tuż, jednak pod koniec roku WHO niespodziewanie… wstrzymało się z publikacją nowych rekomendacji, na przełom przyszło nam poczekać nieco dłużej. Ostatecznie z dawna wyczekiwana zmiana przyszła pod koniec stycznia, wraz z wynikami prac ECDD przedstawionymi podczas czterdziestego pierwszego posiedzenia Komisji – WHO oficjalnie zmieniła swoje rekomendacje dotyczące klasyfikacji konopi, rekomendacje, które mocno trzymały się na swoich nieznajdujących poparcia w nauce pozycjach od roku 1961, kiedy to uchwalono Jednolitą Konwencję ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających. Po tym przełomowym kroku WHO, obecnie należy czekać na aktualizację polityk samego ONZ – a potem tylko obserwować jak kolejno padają kolejne kostki prohibicyjnego domina.

 

Oto najważniejsze zmiany w nowych rekomendacjach WHO dotyczą przesunięć poszczególnych konopnych preparatów do innych, łagodniejszych kategorii (schedules):

 

 • Konopie jako takie mają zostać usunięte z IV (najbardziej restrykcyjnej) grupy substancji.
 • THC, jego izomery i stereoizemry oraz oparte na nim leki mają zostać przesunięte do grupy I.
 • Całkowite usunięte z grupy I mają zostać konopne ekstrakty i tynktury.
 • W przypadku CBD obowiązująca konwencja ds. Środków psychoaktywnych z 1972 roku ma zostać zaktualizowana środki zawierające głównie kannabidiol, w których zawartość delta-9-tetrahydrokannabinolu nie przekracza 0,2 procent mają od teraz nie stanowić przedmiotu kontroli międzynarodowej.

 

 

Poniżej zamieszczamy tłumaczenie dotyczącego tej rewolucyjnej zmiany artykułu think-tanku FAAAT, wraz z listem Tedrosa Adhanom Ghebreyesusa, dyrektora komisji ECDD do sekretarza generalnego ONZ, Antonio Guterresa:

 

Z ostatniej chwili: po 60 latach WHO zmienia swoje stanowisko w sprawie leczniczej marihuany

 

Po raz pierwszy odkąd konopie zostały ujęte w Jednolitej Konwencji Narkotykowej, ich klasyfikacja w prawie międzynarodowym została uaktualniona. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – jedyna upoważniona do takiej zmiany agencja międzynarodowa – oficjalnie zakończyła proces oceny dostępnych doniesień i badań dotyczących konopi i będzie publikować podparte dowodami naukowymi rekomendacje w sprawie wartości terapeutycznej i potencjalnych zagrożeń związanych z Cannabis sativa L.

 

Zdecydowanie pozytywny efekt działań ekspertów WHO w sposób jednoznaczny uznaje medyczne zastosowania konopi i kannabinoidów, przywracając je tym samym nowoczesnej farmakopei. Jednocześnie WHO w sposób wyważony prezentuje zagrożenia związane ze stosowaniem Cannabis, de facto odrzucając swoje stanowisko z roku 1954, według którego “powinno się podjąć wysiłki w kierunku usunięcia konopi z wszelkiej legalnej działalności medycznej”.

Taki ruch WHO stanowi znaczący przełom dla międzynarodowego podejścia do konopi, a zarazem zdecydowane zwycięstwo faktów naukowych nad polityką. Nowe stanowisko WHO wywrze globalny wpływ na wprowadzane na poziomie poszczególnych państw reformy. Przepisy w wielu krajach wprost zależą od klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia – zmiany w klasyfikacji konopi dotyczyć więc ich będą w sposób bezpośredni. Również państwa, które wypracowały własny system klasyfikacji substancji narkotycznych prawdopodobnie złagodzą teraz swój stosunek do Cannabis. Także inne organizacje międzynarodowe, takie jak INCB – Międzynarodowa Rada Kontroli Środków Odurzających, wystosują teraz zapewne własne, uaktualnione wytyczne dla swoich państw członkowskich i będą przyglądać się dostępności konopi i kannabinoidów w globalnym systemie opieki zdrowotnej. Zapowiedziany na luty najbliższy raport INCB powinien zaprezentować nam aktualne stanowisko Rady w sprawie konopi.

 

Państwa członkowskie ONZ muszą teraz zaakceptować w zwykłym głosowaniu większościowym oficjalne rekomendacje ONZ, tym samym zatwierdzając poprawkę klasyfikacji Jednolitej Konwencji Narkotykowej. Głosowanie to planowano pierwotnie na marzec bieżącego roku, jest jednak całkiem możliwe, że wskutek dwumiesięcznego opóźnienia w publikacji rekomendacji WHO zostanie ono przełożone na rok 2020.

 

Znaczącą rolę w procesie odnowy rekomendacji WHO odegrał think-tank FAAT, który pełnił również rolę obserwatora gwarantującego niezależność, obiektywność i dokładność procesu oceny materiałów dot. Konopi. Publikując mocne i jednoznaczne rekomendacje WHO wykazało się wielkim zdecydowaniem i odwagę – teraz należy rekomendacje te zrozumieć, uszanować i wdrożyć.

 

Wysunięta przez WHO rekomendacja nowej klasyfikacji konopi zawiera również propozycję znacznego uproszczenia i ujednolicenia międzynarodowej kontroli Cannabis, oznacza też zwiększoną możliwość zapewniania przez państwa członkowskie dostępu do medycznych i badawczych zastosowań konopi w sposób legalny i bezpieczny. Nowy, wyjątkowy (a może właśnie całkiem normalny) status konopi powinien zachęcić państwa członkowskie ONZ do zastosowania bardziej śmiałej polityki wobec konopi i kannabinoidów.

Michael Kravitz, doradca ds. Międzynarodowej polityki narkotykowej z FAAAT:

“Dzisiaj WHO poczyniło ogromny krok w kierunku bardziej racjonalnej polityki narkotykowej. Czas byśmy wszyscy wsparli nowe rekomendacje WHO i zadbali o to, by ustalenia naukowe nie ustąpiły przed interesami polityków. Podziękujmy ekspertom WHO za ich pracę oraz przywódcom WHO za konsekwentną obronę praw pacjentów na całym świecie.”

 

Kenzi Riboulet-Zemouli, szef działu badań FAAAT:
“Decyzja WHO to najlepsze, na co mogliśmy liczyć. Mamy do czynienia z początkiem nowego rozdziału w międzynarodowej polityce konopne, zwrotu w kierunku polityk opartych na dowodach naukowych i zorientowanych na dobro pacjentów.”

 

***

 

 

 

 

 

Oto oficjalne pismo Komisji z rekomendacjami WHO:

 

Jego Ekscelencja

Pan António Guterres

Sekretarz Generalny ONZ

24 stycznia 2019 r.

 

Szanowny Panie Sekretarzu,

 

Czterdzieste pierwsze posiedzenie Komisji Eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia ds. Uzależnień (ECDD) miało miejsce w dniach 12 – 16 listopada ubiegłego roku. w siedzibie głównej WHO w Genewie. Zgodnie z rekomendacjami czterdziestego posiedzenia ECDD, które miało miejsce w czerwcu minionego roku i dotyczyło przeglądu wstępnego dotyczącego konopi i środków pokrewnych, podczas czterdziestego pierwszego posiedzenia Komisji dokonano krytycznej analizy wyżej wymienionych środków celem ustalenia najbardziej odpowiedniego poziomu międzynarodowej kontroli konopi, a także tego, czy Światowa Organizacja Zdrowia WHO powinna wystosować rekomendacje zmiany poziomu kontroli tychże.

 

Dodatkowo, Komisja przyjrzała się również tzw. Nowym Substancjom Psychoaktywnym (NPS), pięć z których stanowiły syntetyczne opioidy, a także dwóm lekom przeciwbólowym: pregabalinie i tramadolowi. Rekomendacje dotyczące tych środków przesyłamy w odrębnym liście opatrzonym tą samą datą.

 

Przeglądu konopi i substancji pokrewnych dokonano w związku z zaleceniami Rezolucji 52/4 Komisji ds. Środków Odurzających , w której Komisja zobowiązała ECDD do opracowania zaktualizowanego raportu dot. Cannabis.

 

W odniesieniu do artykułu 3, paragrafów 1, 3, 5 i 6 Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961 zaktualizowanej przez Protokół z roku 1972, oraz do artykułu 2 paragrafów 1 i 4 Jednolitej Konwencji ds Substancji Psychoaktywnych z roku 1971, mam zaszczyt przedstawić następujące rekomendacje czterdziestego pierwszego posiedzenia Komisji ECDD:

 

Konopie i substancje pochodne

 

 

 • Konopie i żywica konopi

 

 • Komisja rekomenduje usunięcie konopi i ich żywicy z Grupy IV Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961.

 

 • Dronabinol (delta-9-tetrahydrokannabinol)

 

 • Komisja rekomenduje, dodanie dronabinolu do Grupy I Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961.
 • Komisja rekomenduje, usunięcie dronabinolu z Grupy II Jednolitej Konwencji ds Substancji Psychoaktywnych z roku 1971 – w zależności od zastosowania rekomendacji o dodaniu dronabinolu i jego stereoizomerów do Grupy I Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961.

 

 • Tetrahydrokannabinol (i izomery delta-9-tetrahydrokannabinolu)

 

 • Komisja rekomenduje dodanie tetrahydrokannabinolu do Grupy I Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961  – w zależności od zastosowania rekomendacji o dodaniu dronabinolu i jego stereoizomerów do Grupy I Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961.
 • Komisja rekomenduje usunięcie tetrahydrokannabinol z Grupy I Jednolitej Konwencji ds Substancji Psychoaktywnych z roku 1971 – w zależności od zastosowania rekomendacji o dodaniu tetrahydrokannabinolu do Grupy I Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961.

 

 • Ekstrakty i tynktury z konopi

 

 • Komisja rekomenduje usunięcie ekstraktów i tynktur z konopi z Grupy I Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961.

 

 • Środki zawierające kannabidiol (CBD)

 

 • Komisja rekomenduje wprowadzenie w życie rekomendacji z czterdziestego posiedzenia ECDD, by preparaty stanowiące czyste CBD nie były klasyfikowane przez Międzynarodowe Konwencje Kontroli Obrotu Narkotykami poprzez dodanie do zapisów Jednolitej Konwencji dotyczących konopi i ich żywicy w Grupie I Konwencji z 1961 następującego przypisu:

Środki zawierające głównie kannabidiol, w których zawartość delta-9-tetrahydrokannabinolu nie przekracza 0,2 procent nie stanowią przedmiotu kontroli międzynarodowej.

 

 

 • Środki wyprodukowane na drodze syntezy chemicznej bądź stanowiące przetwory konopi, które stanowią jedno- lub wieloskładnikowe preparaty farmaceutyczne, a z których nie da się domowymi sposobami wyekstrahować delta-9-tetrahydrokannabinolu (dronabinolu) w ilościach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego

 

 • Komisja rekomenduje dodanie takich środków do Grupy III Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961.

 

Szczegółowa ocena w/w substancji oraz badania naukowe, na których ją oparto, zawarte są w Raporcie Końcowym z czterdziestego pierwszego posiedzenia Komisji Eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia ds. Uzależnień (ECDD). Streszczenie raportu dołączone jest do niniejszego listu jako Aneks I.

 

Jestem bardzo zadowolony z dotychczasowego przebiegu współpracy między WHO, Urzędem ONZ ds Narkotyków i Przestępczości (UNODC) oraz Międzynarodową Radą Kontroli Środków Odurzających (INCB); w szczególności za wsparcie, jakiego organizacje te udzieliły Komisji ECDD (w tym i udział przedstawicielu UNODC i INCB w czterdziestym pierwszym posiedzeniu Komisji), w szerszym zaś kontekście – za wdrożenie rekomendacji wykonawczych Specjalnej Sesji Walnego Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNGASS) z 2016 roku.

 

Z poważaniem,

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dyrektor Generalny ECDD


 

Donald Trump legalizuje konopie

Donald Trump legalizuje konopie

21 grudnia Donald Trump sprawił miłośnikom amerykańskim miłośnikom konopi świąteczną niespodziankę. Prezydent USA podpisał zaaprobowaną już na początku miesiąca przez Kongres ustawę regulującą (między innymi) uprawę konopi i obrót CBD na poziomie federalnym. Akt prawny znany jako ‘2018 Hemp Farming Act’ wykreśla konopie siewne ze spisu upraw zabronionych (na poziomie federalnym), dając tym samym zielone światło rolnikom mieszkającym w tym wszystkich stanach, które dotychczas uprawy konopi przemysłowych nie uregulowały.

Więcej »

W oczekiwaniu na przełom. W grudniu rozpocznie się Wiedeńska Konferencja Konopna

W oczekiwaniu na przełom. W grudniu rozpocznie się Wiedeńska Konferencja Konopna

W dniach 7-9 w Wiedniu odbędzie się międzynarodowa konferencja d/s polityki konopnej – International Cannabis Policy Conference Vienna 2019. Będzie to wydarzenie o tyle wyjątkowe, że rozpocznie się ono bezpośrednio po ostatnim posiedzeniu Komisji Środków Odurzających ONZ – ostatnim zebraniu tej grupy przed marcowym posiedzeniem ONZ, które prawdopodobnie przyniesie od dawna wyczekiwaną zmianę klasyfikacji konopi. Jesteśmy dumni, że sponsorem tej odbywającej się w przełomowym momencie konferencji jest CannabiGold. Wspólnie tworzymy historię.

Więcej »

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę o tematyce konopnej.

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę o tematyce konopnej.

Dziękujemy wszystkim za tak ogromne zainteresowanie i udział w konkursie na najlepszą pracę naukową o tematyce konopnej. Cieszymy się, że konopie są ważne dla tak wielu z Was. Otrzymaliśmy ogromną ilość prac, poruszających wiele aspektów wykorzystania wspomnianych roślin w różnych dziedzinach życia człowieka. Każda z nich była wyjątkowa i bardzo wartościowa. Wybór najlepszej pracy sprawił nam nie lada problem, jednak w każdym konkursie zwycięzca jest tylko jeden. Więcej »

Polskie konopie podbijają świat

Polskie konopie podbijają świat

Z dumą i radością informujemy, że HemPoland podpisało umowę o współpracy z kanadyjską spółką The Green Organic Dutchman, stając się tym samym częścią globalnego konopnego holdingu, zrzeszającego liderów branży cannabis na wszystkich kontynentach. Połączenie sił z notowaną na giełdzie w Toronto spółką pozwoli nam na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój zarówno jeśli chodzi o gamę innowacyjnych produktów, jak też zasięg geograficzny, dostęp do nowych rynków i działalność naukową.

Poniżej prezentujemy treść komunikatu, jaki nasz kanadyjski inwestor wystosował do swoich akcjonariuszy:

Więcej »

Zalecenia oraz wyciąg z raportu końcowego czterdziestego posiedzenia Komisji Eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia ds. Uzależnień poświęconego konopiom i ich substancjom aktywnym.

Zalecenia oraz wyciąg z raportu końcowego czterdziestego posiedzenia Komisji Eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia ds. Uzależnień poświęconego konopiom i ich substancjom aktywnym.

Jego Ekscelencja

Pan António Guterres

Sekretarz Generalny ONZ

23 lipca 2018 r.

Szanowny Panie Sekretarzu,

Czterdzieste posiedzenie Komisji Eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia ds. Uzależnień (ECDD) miało miejsce w dniach 4 – 7 czerwca br. w siedzibie głównej WHO w Genewie. Posiedzenie to poświęcone było konopiom i ich substancjom aktywnym.

Rezolucja CND nr 52/2 stanowi, że wpływ konopi na zdrowie nie był od pewnego czasu analizowany, wzywając tym samym komisję ECDD Światowej Organizacji Zdrowia do sporządzenia zaktualizowanego raportu w tej sprawie. Podczas trzydziestego ósmego posiedzenia ECDD w listopadzie 2016 roku dokonano przeglądu przedstawionych przez Sekretariat WHO aktualizacji stanu badań w rzeczonej sprawie, stwierdzając wzrost popularności medycznych zastosowań konopi i jej składników, a także pojawienie się nowych pochodzących od konopi środków farmakologicznych o zastosowaniu terapeutycznym. Komisja stwierdziła następnie, że konopie jako takie nigdy nie były przedmiotem formalnego przeglądu i zarekomendowała, by przeglądy wstępne dotyczące konopi oraz ich pochodnych zostały przeanalizowane i ocenione podczas odrębnego dedykowanego im posiedzenia komisji ECDD.

Więcej »

Czy mogę zabrać CannabiGold na pokład samolotu? Czyli CBD w podróży

Czy mogę zabrać CannabiGold na pokład samolotu? Czyli CBD w podróży

Popularność produktów z CBD rośnie w Polsce i Europie w bardzo szybkim tempie. Suplementy diety z CBD już dawno przestały być stosowane wyłącznie jako element wspomagający terapię u osób chorych, a coraz częściej są one obowiązkowym składnikiem diety zdrowych i aktywnych osób, które cenią sobie naturalne i bezpieczne produkty promujące zdrowy tryb życia. Wiemy, że nasi klienci bardzo niechętnie rozstają się z CannabiGold stąd nie dziwi, że w okresie wakacyjnym coraz częściej spotykamy się pytaniami o to, czy olejki CBD można bezpiecznie zabrać na zagraniczne wakacje i czy mogą one być  zabrane na pokład samolotu? Więcej »

Uwaga na podrabiane CBD!

Uwaga na podrabiane CBD!

Pod koniec maja branżowe portale obiegła wiadomość o zatrważających statystykach zatruć fałszywymi olejkami CBD – w stanie Utah ich ofiarą padły już 52 osoby! Niejasne przepisy, chaos na rynku i nieuczciwość “producentów” pragnących podpiąć się pod konopną bonanzę zbierają swoje ponure żniwo. W innych stanach, które nie uregulowały kwestii dostępu do produktów z konopi sytuacja wygląda niewiele lepiej, a podrabianie CBD staje się plagą. Więcej »

CBD i serotonina

CBD i serotonina

Niedawno zajmowaliśmy się szczegółowo mechanizmem oddziaływania CBD na układ endokannabinoidowy. Interakcja ta jest niezwykle złożona i obejmuje różne sposoby wiązania się kannabidiolu z receptorami, jak również i jego efekty pośrednie (przede wszystkim wpływ na anandamid). Przy tej okazji wspomnieliśmy, że oddziaływanie najważniejszego kannabinoidu konopi na ludzki organizm jest daleko bardziej złożone i obejmuje również jego zaskakujące związki z tak różnymi systemami jak układ waniloidowy, adenozynowy, dopaminowy, a nawet opioidowy. Kontynuując naszą mini-serię, dziś zajmiemy się związkami CBD z jednym z najważniejszych i najbardziej wszechstronnych systemów regulujących działanie ludzkiego organizmu – układem serotoninowy. Oddziaływanie CBD na ten układ dopiero poznajemy (jak też i wpływ kannabidiolu na wiele innych systemów), więc choć wiele przesłanek sugeruje, że serotonina ma istotny związek z prozdrowotnymi i leczniczymi właściwościami kannabidiolu, nie sposób jeszcze dokładnie zidentyfikować mechanizmu tego dobroczynnego wpływu. Wraz ze skomplikowaną naturą interakcji CBD z pozostałymi układami dowodzi to tylko jak złożone potrafi być działanie substancji z roślinnej farmakopei. Więcej »