Co to jest CBD?

Kannabidiol (CBD) to jeden z ponad 100 występujących naturalnie w konopiach związków organicznych zaliczanych do grupy kannabinoidów. CBD jest najpowszechniej występującym kannabinoidem w konopiach włóknistych i w przeciwieństwie do THC (tetrahydrokannabinolu), nie ma on działania psychoaktywnego i nie jest sklasyfikowany jako substancja narkotyczna.

Jak pozyskiwane jest CBD?

Cechą charakterystyczną dla roślin z rodzaju Cannabis, do których zaliczane są konopie włókniste, z których produkowane są suplementy diety CannabiGold, jest fakt, że na powierzchni nadziemnych części rośliny tworzą one gęstą powłokę włosków wydzielniczych, tzw. trichomów. Produkują one gęstą wydzielinę zawierającą oprócz olejków eterycznych, specyficzną dla tej rośliny grupę terpenofenoli, tzw. kannabinoidy.

Obecnie zidentyfikowano ponad 100 związków z tej grupy, acz zaledwie kilka jest aktualnie w zainteresowaniu badaczy.

Nie do końca wiadomo jaką rolę kannabinoidy pełnią w życiu rośliny, acz przyjmuje się, że pełnią funkcje ochronne przed czynnikami biotycznymi (odstraszają owady i zwierzęta roślinożerne, gdyż są bardzo gorzkie) oraz abiotycznymi (ograniczają parowanie i chronią przed promieniowaniem UV).

Poza kannabinoidami i terpenami w ekstraktach z konopi znaleźć można woski, flawonoidy w tym kwercytynę, steroidy oraz kwasy tłuszczowe.

Droga syntezy kannabinoidów, a więc sposób w jaki roślina produkuje kannabinoidy, została dokładnie poznana i przebiega następująco: w pierwszym etapie łączą się dwa komponenty terpenowy i fenolowy. Powstaje kwas kannabigerolowy (CBGA). Następnie przy udziale odpowiedniej syntezy powstają: kwas kannabidiolowy (CBDA)kwas tetrahydrokannabinolowy (THCA) i kwas kannabichromenowy (CBCA). Są to tzw. prekursory, które po ekstrakcji z rośliny, w procesie dekarboksylacji przekształcają się w aktywne formy kannabinoidów – odpowiednio CBD, THC i CBC.

 

Najlepszą metodą ekstrakcji kannabinoidów z konopi jest ekstrakcja dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym (tzw. ekstrakcja CO2). Kliknij w link by przeczytać cały artykuł na ten temat.

Warto podkreślić, że suplementy diety CannabiGold produkowane są wyłącznie z certyfikowanych odmian konopi włóknistych bogatych w CBD.

Układ endokannabinoidowy

Układ endokannabinoidowy wykształcił się na drodze ewolucji około 500 mln lat temu. Posiadają go wszystkie kręgowce.

Obecnie znane są dwa typy receptorów tego układu, choć wszystko wskazuje na to, że jest ich więcej. Są to typowe receptory metabotropowe sprzężone z białkiem G.

  • CB1 – głównie w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, przede wszystkim w korze mózgowej, jądrach podstawnych, relatywnie dużo w hipokampie i przynajmniej u człowieka stosunkowo mało w móżdżku. Poza tym receptory CB1 licznie obecne są w tkance tłuszczowej, mięśniach, przewodzie pokarmowym i wielu, wielu innych
  • CB2 – głównie wiąże się z układem immunologicznym (węzły chłonne, śledziona, grasica, migdałki, leukocyty, makrofagi, szpik kostny).

Należy zaznaczyć, że receptory kannabinoidowe znajdują się w układzie nerwowym ssaków w stężeniu większym niż inne znane receptory metabotropowe – jest ono zbliżone do stężeń receptorów glutaminergicznych oraz receptorów GABA−ergicznych.

Istotnym faktem jest również stosunkowo mała toksyczność kannabinoidów, która spowodowana jest rzadkim występowaniem receptorów kannabinoidowych, bądź ich całkowitym brakiem w poszczególnych elementach pnia mózgu.

Cechą unikatową CBD wśród innych kannabinoidów jest fakt, że wykazuje małe powinowactwo do receptorów kannabinoidowych CB1 i CB2, a co za tym idzie nie wykazuje właściwości psychotropowych a więc nie powoduje zmian neurobehawioralnych.

Po odkryciu w błonach komórkowych receptorów kannabinoidowych specyficznie wiążących kannabinoidy prowadzono badania w celu identyfikacji dla tych receptorów endogennych ligandów – endokannabinoidów.

Pierwszym odkrytym związkiem tego typu była amidowa pochodna kwasu arachidonowego – arachidonoiloetanolamid, który nazwano anandamidem.

Dzisiaj znanych jest już kilka, a może nawet kilkanaście naturalnych endokannabinoidów. Są to przeważnie amidy, estry lub etery nienasyconych kwasów tłuszczowych, przede wszystkim arachidonowego.

Oczywiście fakt, że substancje zwarte w zwykłej roślinie mają zbliżoną strukturę do endogennych kannabinoidów jest czystym przypadkiem.

 

Jaki jest status prawny suplementów CBD?

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawodawca wyróżnia dwa gatunki roślin z rodzaju Cannabis:

Konopie włókniste (Cannabis sativa L.) – zawierające nie więcej niż 0,20% THC, których uprawa i przetwórstwo są legalne pod warunkiem, m.in. zawarcia umowy kontraktacji z podmiotem uprawnionym do skupu konopi włóknistych na terenie danego województwa.

Konopie inne niż włókniste (tzw. konopie indyjskie), których uprawa i przetwarzanie jest w Polsce nielegalne.

Olejki CannabiGold wytwarzane są w 100% z roślin z gatunku Cannabis sativa L. (konopi włóknistych), zawierających nie więcej niż 0,20% THC, uprawianych na terenie UE, ze specjalnie wyselekcjonowanego, kwalifikowanego materiału siewnego.

HemPoland posiada w Polsce ponad 500 ha zakontraktowanych upraw konopi włóknistych (Cannabis sativa L.), co daje pewność, że produkt CannabiGold pochodzi z legalnego źródła.

 

Jakie produkty z CBD wybrać?

W związku z dużą ilością prowadzonych badań i mnogością zastosowań na rynku pojawiło się wiele produktów zawierających CBD. Do najpopularniejszych należą:

Wybierając produkt należy rozważyć 3 najważniejsze czynniki:

  • przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy produkt ma status suplementu diety. Wyłącznie produkty o takim statusie można uznać za bezpieczne, gdyż ich producent zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie badania wymagane dla produktów nadających się do spożycia,
  • innym istotnym aspektem jest metoda ekstrakcji. Tutaj najbardziej pożądaną jest ekstrakcja nadkrytycznym CO2, o zaletach którego pisaliśmy tutaj (link),
  • jeżeli oba powyższe są spełnione, istotna jest droga podania i przyswajalność. Tutaj wyższość wykazują olejki CBD. Ze względu na niewielką zawartość nieprzyswajalnych wosków, mają one przewagę nad pastami. Z kolei dostępne na rynku e-liquidy w większości zawierają glikol propylenowy oraz glicerynę. Nie są to więc produkty w 100% naturalne.

Ciekawą propozycją dla osób źle tolerujących smak kannabinoidów wydają się być kapsułki wypełnione olejkiem CBD przeznaczone do bezpośredniego połykania.

Baza wiedzy Wchłanianie kannabinoidów - doustne

Zobacz również