Kategoria: Produkcja

Technika ekstrakcji dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym (SFE) (2/2)

Technika ekstrakcji dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym (SFE) (2/2)

Ekstrakcja CO2 zapewnia naturalny skład i nie powoduje degradacji składników ekstraktu. Przede wszystkim technika ta nie wymaga stosowania wysokich temperatur, które często wymagane są przy ekstrakcji rozpuszczalnikowej (zwłaszcza gdy stosowane są amatorskie metody, np. destylacji czy odparowania rozpuszczalnika poprzez grzanie), więc nie zachodzi degradacja termiczna [1]. Degradacja termiczna to nie tylko zmiana koloru ze złocistego (naturalny kolor kannabinoidów) na brunatny czy wręcz czarny. Najgorsze jest niewidoczne dla oczu – procesy oksydacji, izomeryzacji czy polimeryzacji, którym sprzyja podwyższona temperatura, mogą powodować niszczenie wielu cennych składników ekstraktu, a co gorsza, często wręcz zamieniają pożyteczne składniki w substancje szkodliwe dla organizmu. Przykładem są chociażby terpeny, które pod wpływem utleniania mogą nabierać właściwości podrażniających, alergizujących i prozapalnych [2]. Oczywiście proces SFE nie trzeba, ale można prowadzić w podwyższonej temperaturze (dowolnej powyżej 31°C), ale nawet wówczas procesy utleniania (oksydacji) nie będą zachodzić z tego prostego względu, że w instalacji nie ma tlenu, jest tylko czysty i kompletnie obojętny chemicznie (nie wchodzący w żadne reakcje) dwutlenek węgla. Więcej »

Technika ekstrakcji dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym (SFE) (1/2)

Technika ekstrakcji dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym (SFE) (1/2)

Olejki CannabiGold są otrzymywane techniką ekstrakcji dwutlenkiem węgla (CO2) w stanie nadkrytycznym – SFE. Skrót SFE pochodzi z języka angielskiego (Supercritical Fluid Extraction) i oznacza ekstrakcję płynem w stanie nadkrytycznym. Płynem, ponieważ teoretycznie każdą substancję można przeprowadzić w płyn w stanie nadkrytycznym. W praktyce, dla większości substancji wymagałoby tak ogromnych ciśnień i skrajnych temperatur, że tylko niewiele z nich, w tym dwutlenek węgla nadaje się do przeprowadzenia w stan nadkrytyczny [1]. Więcej »

Badanie olejków CBD

Badanie olejków CBD

Wyprodukowanie olejku CBD to tylko połowa sukcesu, ponieważ aby mieć pewność, że dostarcza się dobry produkt należy go dokładnie zbadać. Wbrew powszechnej opinii nie wystarczy analiza końcowego etapu, ponieważ wtedy otrzymuje się przypadkowe produkty. Profesjonalny wytwórca powinien kontrolować już surowiec do ekstrakcji, a wręcz poddawać analizie rośliny jeszcze na polu, aby dobrać optymalny moment ich zbioru. Analizy niezbędne są również do śledzenia samego procesu ekstrakcji. Oczywiście można kupić przypadkowy surowiec, zlecić zewnętrznej firmie proces ekstrakcji, a na koniec zbadać efekt w tanim laboratorium usługowym, które i tak nie odpowiada za ewentualny błędny wynik. Tylko czy takie postępowanie można nazywać profesjonalnym? Nie, a niestety tak wygląda sytuacja w przypadku większości dostępnych na rynku produktów. Więcej »

Czym jest ekstrakcja nadkrytycznym CO2?

Czym jest ekstrakcja nadkrytycznym CO2?

Ekstrakcja nadkrytycznym CO2 pozwala na efektywne pozyskanie czystych wyciągów roślinnych, bez utraty ich właściwości. Jest to obecnie najlepsza metoda umożliwiająca produkcję najwyższej jakości ekstraktów z neutralnymi formami kannabinoidów. Więcej »