Kategoria: Prawo

Po 60 latach WHO zmienia swoje stanowisko w sprawie leczniczej marihuany

Po 60 latach WHO zmienia swoje stanowisko w sprawie leczniczej marihuany

W środowisku aktywistów działających na rzecz popularyzacji wiedzy o leczniczych właściwościach konopi oczekiwanie na aktualizację stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia zmieniło się w prawdziwy dreszczowiec. Co prawda już w sierpniu minionego roku, po ukazaniu się zaleceń z czterdziestego posiedzenia Komisji Eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia ds. Uzależnień (ECDD), spekulowano, że oficjalna zmiana stanowiska WHO jest tuż-tuż, jednak pod koniec roku WHO niespodziewanie… wstrzymało się z publikacją nowych rekomendacji, na przełom przyszło nam poczekać nieco dłużej. Ostatecznie z dawna wyczekiwana zmiana przyszła pod koniec stycznia, wraz z wynikami prac ECDD przedstawionymi podczas czterdziestego pierwszego posiedzenia Komisji – WHO oficjalnie zmieniła swoje rekomendacje dotyczące klasyfikacji konopi, rekomendacje, które mocno trzymały się na swoich nieznajdujących poparcia w nauce pozycjach od roku 1961, kiedy to uchwalono Jednolitą Konwencję ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających. Po tym przełomowym kroku WHO, obecnie należy czekać na aktualizację polityk samego ONZ – a potem tylko obserwować jak kolejno padają kolejne kostki prohibicyjnego domina.

 

Oto najważniejsze zmiany w nowych rekomendacjach WHO dotyczą przesunięć poszczególnych konopnych preparatów do innych, łagodniejszych kategorii (schedules):

 

 • Konopie jako takie mają zostać usunięte z IV (najbardziej restrykcyjnej) grupy substancji.
 • THC, jego izomery i stereoizemry oraz oparte na nim leki mają zostać przesunięte do grupy I.
 • Całkowite usunięte z grupy I mają zostać konopne ekstrakty i tynktury.
 • W przypadku CBD obowiązująca konwencja ds. Środków psychoaktywnych z 1972 roku ma zostać zaktualizowana środki zawierające głównie kannabidiol, w których zawartość delta-9-tetrahydrokannabinolu nie przekracza 0,2 procent mają od teraz nie stanowić przedmiotu kontroli międzynarodowej.

 

 

Poniżej zamieszczamy tłumaczenie dotyczącego tej rewolucyjnej zmiany artykułu think-tanku FAAAT, wraz z listem Tedrosa Adhanom Ghebreyesusa, dyrektora komisji ECDD do sekretarza generalnego ONZ, Antonio Guterresa:

 

Z ostatniej chwili: po 60 latach WHO zmienia swoje stanowisko w sprawie leczniczej marihuany

 

Po raz pierwszy odkąd konopie zostały ujęte w Jednolitej Konwencji Narkotykowej, ich klasyfikacja w prawie międzynarodowym została uaktualniona. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – jedyna upoważniona do takiej zmiany agencja międzynarodowa – oficjalnie zakończyła proces oceny dostępnych doniesień i badań dotyczących konopi i będzie publikować podparte dowodami naukowymi rekomendacje w sprawie wartości terapeutycznej i potencjalnych zagrożeń związanych z Cannabis sativa L.

 

Zdecydowanie pozytywny efekt działań ekspertów WHO w sposób jednoznaczny uznaje medyczne zastosowania konopi i kannabinoidów, przywracając je tym samym nowoczesnej farmakopei. Jednocześnie WHO w sposób wyważony prezentuje zagrożenia związane ze stosowaniem Cannabis, de facto odrzucając swoje stanowisko z roku 1954, według którego “powinno się podjąć wysiłki w kierunku usunięcia konopi z wszelkiej legalnej działalności medycznej”.

Taki ruch WHO stanowi znaczący przełom dla międzynarodowego podejścia do konopi, a zarazem zdecydowane zwycięstwo faktów naukowych nad polityką. Nowe stanowisko WHO wywrze globalny wpływ na wprowadzane na poziomie poszczególnych państw reformy. Przepisy w wielu krajach wprost zależą od klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia – zmiany w klasyfikacji konopi dotyczyć więc ich będą w sposób bezpośredni. Również państwa, które wypracowały własny system klasyfikacji substancji narkotycznych prawdopodobnie złagodzą teraz swój stosunek do Cannabis. Także inne organizacje międzynarodowe, takie jak INCB – Międzynarodowa Rada Kontroli Środków Odurzających, wystosują teraz zapewne własne, uaktualnione wytyczne dla swoich państw członkowskich i będą przyglądać się dostępności konopi i kannabinoidów w globalnym systemie opieki zdrowotnej. Zapowiedziany na luty najbliższy raport INCB powinien zaprezentować nam aktualne stanowisko Rady w sprawie konopi.

 

Państwa członkowskie ONZ muszą teraz zaakceptować w zwykłym głosowaniu większościowym oficjalne rekomendacje ONZ, tym samym zatwierdzając poprawkę klasyfikacji Jednolitej Konwencji Narkotykowej. Głosowanie to planowano pierwotnie na marzec bieżącego roku, jest jednak całkiem możliwe, że wskutek dwumiesięcznego opóźnienia w publikacji rekomendacji WHO zostanie ono przełożone na rok 2020.

 

Znaczącą rolę w procesie odnowy rekomendacji WHO odegrał think-tank FAAT, który pełnił również rolę obserwatora gwarantującego niezależność, obiektywność i dokładność procesu oceny materiałów dot. Konopi. Publikując mocne i jednoznaczne rekomendacje WHO wykazało się wielkim zdecydowaniem i odwagę – teraz należy rekomendacje te zrozumieć, uszanować i wdrożyć.

 

Wysunięta przez WHO rekomendacja nowej klasyfikacji konopi zawiera również propozycję znacznego uproszczenia i ujednolicenia międzynarodowej kontroli Cannabis, oznacza też zwiększoną możliwość zapewniania przez państwa członkowskie dostępu do medycznych i badawczych zastosowań konopi w sposób legalny i bezpieczny. Nowy, wyjątkowy (a może właśnie całkiem normalny) status konopi powinien zachęcić państwa członkowskie ONZ do zastosowania bardziej śmiałej polityki wobec konopi i kannabinoidów.

Michael Kravitz, doradca ds. Międzynarodowej polityki narkotykowej z FAAAT:

“Dzisiaj WHO poczyniło ogromny krok w kierunku bardziej racjonalnej polityki narkotykowej. Czas byśmy wszyscy wsparli nowe rekomendacje WHO i zadbali o to, by ustalenia naukowe nie ustąpiły przed interesami polityków. Podziękujmy ekspertom WHO za ich pracę oraz przywódcom WHO za konsekwentną obronę praw pacjentów na całym świecie.”

 

Kenzi Riboulet-Zemouli, szef działu badań FAAAT:
“Decyzja WHO to najlepsze, na co mogliśmy liczyć. Mamy do czynienia z początkiem nowego rozdziału w międzynarodowej polityce konopne, zwrotu w kierunku polityk opartych na dowodach naukowych i zorientowanych na dobro pacjentów.”

 

***

 

 

 

 

 

Oto oficjalne pismo Komisji z rekomendacjami WHO:

 

Jego Ekscelencja

Pan António Guterres

Sekretarz Generalny ONZ

24 stycznia 2019 r.

 

Szanowny Panie Sekretarzu,

 

Czterdzieste pierwsze posiedzenie Komisji Eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia ds. Uzależnień (ECDD) miało miejsce w dniach 12 – 16 listopada ubiegłego roku. w siedzibie głównej WHO w Genewie. Zgodnie z rekomendacjami czterdziestego posiedzenia ECDD, które miało miejsce w czerwcu minionego roku i dotyczyło przeglądu wstępnego dotyczącego konopi i środków pokrewnych, podczas czterdziestego pierwszego posiedzenia Komisji dokonano krytycznej analizy wyżej wymienionych środków celem ustalenia najbardziej odpowiedniego poziomu międzynarodowej kontroli konopi, a także tego, czy Światowa Organizacja Zdrowia WHO powinna wystosować rekomendacje zmiany poziomu kontroli tychże.

 

Dodatkowo, Komisja przyjrzała się również tzw. Nowym Substancjom Psychoaktywnym (NPS), pięć z których stanowiły syntetyczne opioidy, a także dwóm lekom przeciwbólowym: pregabalinie i tramadolowi. Rekomendacje dotyczące tych środków przesyłamy w odrębnym liście opatrzonym tą samą datą.

 

Przeglądu konopi i substancji pokrewnych dokonano w związku z zaleceniami Rezolucji 52/4 Komisji ds. Środków Odurzających , w której Komisja zobowiązała ECDD do opracowania zaktualizowanego raportu dot. Cannabis.

 

W odniesieniu do artykułu 3, paragrafów 1, 3, 5 i 6 Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961 zaktualizowanej przez Protokół z roku 1972, oraz do artykułu 2 paragrafów 1 i 4 Jednolitej Konwencji ds Substancji Psychoaktywnych z roku 1971, mam zaszczyt przedstawić następujące rekomendacje czterdziestego pierwszego posiedzenia Komisji ECDD:

 

Konopie i substancje pochodne

 

 

 • Konopie i żywica konopi

 

 • Komisja rekomenduje usunięcie konopi i ich żywicy z Grupy IV Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961.

 

 • Dronabinol (delta-9-tetrahydrokannabinol)

 

 • Komisja rekomenduje, dodanie dronabinolu do Grupy I Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961.
 • Komisja rekomenduje, usunięcie dronabinolu z Grupy II Jednolitej Konwencji ds Substancji Psychoaktywnych z roku 1971 – w zależności od zastosowania rekomendacji o dodaniu dronabinolu i jego stereoizomerów do Grupy I Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961.

 

 • Tetrahydrokannabinol (i izomery delta-9-tetrahydrokannabinolu)

 

 • Komisja rekomenduje dodanie tetrahydrokannabinolu do Grupy I Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961  – w zależności od zastosowania rekomendacji o dodaniu dronabinolu i jego stereoizomerów do Grupy I Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961.
 • Komisja rekomenduje usunięcie tetrahydrokannabinol z Grupy I Jednolitej Konwencji ds Substancji Psychoaktywnych z roku 1971 – w zależności od zastosowania rekomendacji o dodaniu tetrahydrokannabinolu do Grupy I Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961.

 

 • Ekstrakty i tynktury z konopi

 

 • Komisja rekomenduje usunięcie ekstraktów i tynktur z konopi z Grupy I Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961.

 

 • Środki zawierające kannabidiol (CBD)

 

 • Komisja rekomenduje wprowadzenie w życie rekomendacji z czterdziestego posiedzenia ECDD, by preparaty stanowiące czyste CBD nie były klasyfikowane przez Międzynarodowe Konwencje Kontroli Obrotu Narkotykami poprzez dodanie do zapisów Jednolitej Konwencji dotyczących konopi i ich żywicy w Grupie I Konwencji z 1961 następującego przypisu:

Środki zawierające głównie kannabidiol, w których zawartość delta-9-tetrahydrokannabinolu nie przekracza 0,2 procent nie stanowią przedmiotu kontroli międzynarodowej.

 

 

 • Środki wyprodukowane na drodze syntezy chemicznej bądź stanowiące przetwory konopi, które stanowią jedno- lub wieloskładnikowe preparaty farmaceutyczne, a z których nie da się domowymi sposobami wyekstrahować delta-9-tetrahydrokannabinolu (dronabinolu) w ilościach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego

 

 • Komisja rekomenduje dodanie takich środków do Grupy III Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961.

 

Szczegółowa ocena w/w substancji oraz badania naukowe, na których ją oparto, zawarte są w Raporcie Końcowym z czterdziestego pierwszego posiedzenia Komisji Eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia ds. Uzależnień (ECDD). Streszczenie raportu dołączone jest do niniejszego listu jako Aneks I.

 

Jestem bardzo zadowolony z dotychczasowego przebiegu współpracy między WHO, Urzędem ONZ ds Narkotyków i Przestępczości (UNODC) oraz Międzynarodową Radą Kontroli Środków Odurzających (INCB); w szczególności za wsparcie, jakiego organizacje te udzieliły Komisji ECDD (w tym i udział przedstawicielu UNODC i INCB w czterdziestym pierwszym posiedzeniu Komisji), w szerszym zaś kontekście – za wdrożenie rekomendacji wykonawczych Specjalnej Sesji Walnego Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNGASS) z 2016 roku.

 

Z poważaniem,

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dyrektor Generalny ECDD


 

Donald Trump legalizuje konopie

Donald Trump legalizuje konopie

21 grudnia Donald Trump sprawił miłośnikom amerykańskim miłośnikom konopi świąteczną niespodziankę. Prezydent USA podpisał zaaprobowaną już na początku miesiąca przez Kongres ustawę regulującą (między innymi) uprawę konopi i obrót CBD na poziomie federalnym. Akt prawny znany jako ‘2018 Hemp Farming Act’ wykreśla konopie siewne ze spisu upraw zabronionych (na poziomie federalnym), dając tym samym zielone światło rolnikom mieszkającym w tym wszystkich stanach, które dotychczas uprawy konopi przemysłowych nie uregulowały.

Więcej »

W oczekiwaniu na przełom. W grudniu rozpocznie się Wiedeńska Konferencja Konopna

W oczekiwaniu na przełom. W grudniu rozpocznie się Wiedeńska Konferencja Konopna

W dniach 7-9 w Wiedniu odbędzie się międzynarodowa konferencja d/s polityki konopnej – International Cannabis Policy Conference Vienna 2019. Będzie to wydarzenie o tyle wyjątkowe, że rozpocznie się ono bezpośrednio po ostatnim posiedzeniu Komisji Środków Odurzających ONZ – ostatnim zebraniu tej grupy przed marcowym posiedzeniem ONZ, które prawdopodobnie przyniesie od dawna wyczekiwaną zmianę klasyfikacji konopi. Jesteśmy dumni, że sponsorem tej odbywającej się w przełomowym momencie konferencji jest CannabiGold. Wspólnie tworzymy historię.

Więcej »

Zalecenia oraz wyciąg z raportu końcowego czterdziestego posiedzenia Komisji Eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia ds. Uzależnień poświęconego konopiom i ich substancjom aktywnym.

Zalecenia oraz wyciąg z raportu końcowego czterdziestego posiedzenia Komisji Eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia ds. Uzależnień poświęconego konopiom i ich substancjom aktywnym.

Jego Ekscelencja

Pan António Guterres

Sekretarz Generalny ONZ

23 lipca 2018 r.

Szanowny Panie Sekretarzu,

Czterdzieste posiedzenie Komisji Eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia ds. Uzależnień (ECDD) miało miejsce w dniach 4 – 7 czerwca br. w siedzibie głównej WHO w Genewie. Posiedzenie to poświęcone było konopiom i ich substancjom aktywnym.

Rezolucja CND nr 52/2 stanowi, że wpływ konopi na zdrowie nie był od pewnego czasu analizowany, wzywając tym samym komisję ECDD Światowej Organizacji Zdrowia do sporządzenia zaktualizowanego raportu w tej sprawie. Podczas trzydziestego ósmego posiedzenia ECDD w listopadzie 2016 roku dokonano przeglądu przedstawionych przez Sekretariat WHO aktualizacji stanu badań w rzeczonej sprawie, stwierdzając wzrost popularności medycznych zastosowań konopi i jej składników, a także pojawienie się nowych pochodzących od konopi środków farmakologicznych o zastosowaniu terapeutycznym. Komisja stwierdziła następnie, że konopie jako takie nigdy nie były przedmiotem formalnego przeglądu i zarekomendowała, by przeglądy wstępne dotyczące konopi oraz ich pochodnych zostały przeanalizowane i ocenione podczas odrębnego dedykowanego im posiedzenia komisji ECDD.

Więcej »

Raport WHO na temat CBD – streszczenie

Raport WHO na temat CBD – streszczenie

Kannabidiol (CBD) jest jednym z naturalnie występujących w konopiach kannabinoidów. Jest to związek terpeno-fenolowy zawierający dwadzieścia jeden atomów węgla. Powstaje na wskutek dekarboksylacji kwasu kannabidiolowego, może jednak być także otrzymywany syntetycznie. Więcej »

FDA walczy z oświadczeniami zdrowotnymi producentów CBD

FDA walczy z oświadczeniami zdrowotnymi producentów CBD

Agencja Żywności i Leków, FDA (Food and Drug Administration) wystosowała ostrzeżenia do czterech producentów ekstraktów z konopi, wskazując na nieuprawnione stosowanie oświadczeń zdrowotnych.

Ekstrakty zawierające naturalne kannabinoidy, w tym przede wszystkim CBD, od lat dostępne są na rynkach amerykańskim i europejskim. Pomimo braku jednoznacznych regulacji prawnych, produkty te podlegają takim samym ograniczeniom jak wszystkie inne suplementy diety, produkty zielarskie czy parafarmaceutyczne. Oznacza to w szczególności powściągliwość w zakresie stosowanych oświadczeń zdrowotnych. Tymczasem w pogoni za zyskiem, duża część producentów sięga po łatwe rozwiązania – oprócz produktów, sprzedając również nadzieję. Więcej »

Stanowisko Project CBD dla FDA

Stanowisko Project CBD dla FDA

Odpowiedź Project CBD w związku z wezwaniem wystosowanym przez Federalną Agencję Żywności i Leków

13 września 2017

Status prawny kannabidiolu (CBD), składnika konopi o ogromnym potencjale leczniczym, stał się ostatnio w Stanach Zjednoczonych przedmiotem kontrowersji, pomimo tego, że CBD nie jest odurzające ani uzależniające i jest substancją niezwykle bezpieczną. Można spodziewać się, że CBD zostanie wkrótce uznane za substancję leczniczą, wtedy tylko od dobrej woli FDA zależeć będzie czy bogate w CBD produkty rzemieślnicze zostaną dopuszczone do obrotu. W związku z tym, Project CBD zaleca FDA: Więcej »