Po 60 latach WHO zmienia swoje stanowisko w sprawie leczniczej marihuany

Po 60 latach WHO zmienia swoje stanowisko w sprawie leczniczej marihuany

W środowisku aktywistów działających na rzecz popularyzacji wiedzy o leczniczych właściwościach konopi oczekiwanie na aktualizację stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia zmieniło się w prawdziwy dreszczowiec. Co prawda już w sierpniu minionego roku, po ukazaniu się zaleceń z czterdziestego posiedzenia Komisji Eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia ds. Uzależnień (ECDD), spekulowano, że oficjalna zmiana stanowiska WHO jest tuż-tuż, jednak pod koniec roku WHO niespodziewanie… wstrzymało się z publikacją nowych rekomendacji, na przełom przyszło nam poczekać nieco dłużej. Ostatecznie z dawna wyczekiwana zmiana przyszła pod koniec stycznia, wraz z wynikami prac ECDD przedstawionymi podczas czterdziestego pierwszego posiedzenia Komisji – WHO oficjalnie zmieniła swoje rekomendacje dotyczące klasyfikacji konopi, rekomendacje, które mocno trzymały się na swoich nieznajdujących poparcia w nauce pozycjach od roku 1961, kiedy to uchwalono Jednolitą Konwencję ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających. Po tym przełomowym kroku WHO, obecnie należy czekać na aktualizację polityk samego ONZ – a potem tylko obserwować jak kolejno padają kolejne kostki prohibicyjnego domina.

 

Oto najważniejsze zmiany w nowych rekomendacjach WHO dotyczą przesunięć poszczególnych konopnych preparatów do innych, łagodniejszych kategorii (schedules):

 

 • Konopie jako takie mają zostać usunięte z IV (najbardziej restrykcyjnej) grupy substancji.
 • THC, jego izomery i stereoizemry oraz oparte na nim leki mają zostać przesunięte do grupy I.
 • Całkowite usunięte z grupy I mają zostać konopne ekstrakty i tynktury.
 • W przypadku CBD obowiązująca konwencja ds. Środków psychoaktywnych z 1972 roku ma zostać zaktualizowana środki zawierające głównie kannabidiol, w których zawartość delta-9-tetrahydrokannabinolu nie przekracza 0,2 procent mają od teraz nie stanowić przedmiotu kontroli międzynarodowej.

 

 

Poniżej zamieszczamy tłumaczenie dotyczącego tej rewolucyjnej zmiany artykułu think-tanku FAAAT, wraz z listem Tedrosa Adhanom Ghebreyesusa, dyrektora komisji ECDD do sekretarza generalnego ONZ, Antonio Guterresa:

 

Z ostatniej chwili: po 60 latach WHO zmienia swoje stanowisko w sprawie leczniczej marihuany

 

Po raz pierwszy odkąd konopie zostały ujęte w Jednolitej Konwencji Narkotykowej, ich klasyfikacja w prawie międzynarodowym została uaktualniona. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – jedyna upoważniona do takiej zmiany agencja międzynarodowa – oficjalnie zakończyła proces oceny dostępnych doniesień i badań dotyczących konopi i będzie publikować podparte dowodami naukowymi rekomendacje w sprawie wartości terapeutycznej i potencjalnych zagrożeń związanych z Cannabis sativa L.

 

Zdecydowanie pozytywny efekt działań ekspertów WHO w sposób jednoznaczny uznaje medyczne zastosowania konopi i kannabinoidów, przywracając je tym samym nowoczesnej farmakopei. Jednocześnie WHO w sposób wyważony prezentuje zagrożenia związane ze stosowaniem Cannabis, de facto odrzucając swoje stanowisko z roku 1954, według którego “powinno się podjąć wysiłki w kierunku usunięcia konopi z wszelkiej legalnej działalności medycznej”.

Taki ruch WHO stanowi znaczący przełom dla międzynarodowego podejścia do konopi, a zarazem zdecydowane zwycięstwo faktów naukowych nad polityką. Nowe stanowisko WHO wywrze globalny wpływ na wprowadzane na poziomie poszczególnych państw reformy. Przepisy w wielu krajach wprost zależą od klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia – zmiany w klasyfikacji konopi dotyczyć więc ich będą w sposób bezpośredni. Również państwa, które wypracowały własny system klasyfikacji substancji narkotycznych prawdopodobnie złagodzą teraz swój stosunek do Cannabis. Także inne organizacje międzynarodowe, takie jak INCB – Międzynarodowa Rada Kontroli Środków Odurzających, wystosują teraz zapewne własne, uaktualnione wytyczne dla swoich państw członkowskich i będą przyglądać się dostępności konopi i kannabinoidów w globalnym systemie opieki zdrowotnej. Zapowiedziany na luty najbliższy raport INCB powinien zaprezentować nam aktualne stanowisko Rady w sprawie konopi.

 

Państwa członkowskie ONZ muszą teraz zaakceptować w zwykłym głosowaniu większościowym oficjalne rekomendacje ONZ, tym samym zatwierdzając poprawkę klasyfikacji Jednolitej Konwencji Narkotykowej. Głosowanie to planowano pierwotnie na marzec bieżącego roku, jest jednak całkiem możliwe, że wskutek dwumiesięcznego opóźnienia w publikacji rekomendacji WHO zostanie ono przełożone na rok 2020.

 

Znaczącą rolę w procesie odnowy rekomendacji WHO odegrał think-tank FAAT, który pełnił również rolę obserwatora gwarantującego niezależność, obiektywność i dokładność procesu oceny materiałów dot. Konopi. Publikując mocne i jednoznaczne rekomendacje WHO wykazało się wielkim zdecydowaniem i odwagę – teraz należy rekomendacje te zrozumieć, uszanować i wdrożyć.

 

Wysunięta przez WHO rekomendacja nowej klasyfikacji konopi zawiera również propozycję znacznego uproszczenia i ujednolicenia międzynarodowej kontroli Cannabis, oznacza też zwiększoną możliwość zapewniania przez państwa członkowskie dostępu do medycznych i badawczych zastosowań konopi w sposób legalny i bezpieczny. Nowy, wyjątkowy (a może właśnie całkiem normalny) status konopi powinien zachęcić państwa członkowskie ONZ do zastosowania bardziej śmiałej polityki wobec konopi i kannabinoidów.

Michael Kravitz, doradca ds. Międzynarodowej polityki narkotykowej z FAAAT:

“Dzisiaj WHO poczyniło ogromny krok w kierunku bardziej racjonalnej polityki narkotykowej. Czas byśmy wszyscy wsparli nowe rekomendacje WHO i zadbali o to, by ustalenia naukowe nie ustąpiły przed interesami polityków. Podziękujmy ekspertom WHO za ich pracę oraz przywódcom WHO za konsekwentną obronę praw pacjentów na całym świecie.”

 

Kenzi Riboulet-Zemouli, szef działu badań FAAAT:
“Decyzja WHO to najlepsze, na co mogliśmy liczyć. Mamy do czynienia z początkiem nowego rozdziału w międzynarodowej polityce konopne, zwrotu w kierunku polityk opartych na dowodach naukowych i zorientowanych na dobro pacjentów.”

 

***

 

 

 

 

 

Oto oficjalne pismo Komisji z rekomendacjami WHO:

 

Jego Ekscelencja

Pan António Guterres

Sekretarz Generalny ONZ

24 stycznia 2019 r.

 

Szanowny Panie Sekretarzu,

 

Czterdzieste pierwsze posiedzenie Komisji Eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia ds. Uzależnień (ECDD) miało miejsce w dniach 12 – 16 listopada ubiegłego roku. w siedzibie głównej WHO w Genewie. Zgodnie z rekomendacjami czterdziestego posiedzenia ECDD, które miało miejsce w czerwcu minionego roku i dotyczyło przeglądu wstępnego dotyczącego konopi i środków pokrewnych, podczas czterdziestego pierwszego posiedzenia Komisji dokonano krytycznej analizy wyżej wymienionych środków celem ustalenia najbardziej odpowiedniego poziomu międzynarodowej kontroli konopi, a także tego, czy Światowa Organizacja Zdrowia WHO powinna wystosować rekomendacje zmiany poziomu kontroli tychże.

 

Dodatkowo, Komisja przyjrzała się również tzw. Nowym Substancjom Psychoaktywnym (NPS), pięć z których stanowiły syntetyczne opioidy, a także dwóm lekom przeciwbólowym: pregabalinie i tramadolowi. Rekomendacje dotyczące tych środków przesyłamy w odrębnym liście opatrzonym tą samą datą.

 

Przeglądu konopi i substancji pokrewnych dokonano w związku z zaleceniami Rezolucji 52/4 Komisji ds. Środków Odurzających , w której Komisja zobowiązała ECDD do opracowania zaktualizowanego raportu dot. Cannabis.

 

W odniesieniu do artykułu 3, paragrafów 1, 3, 5 i 6 Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961 zaktualizowanej przez Protokół z roku 1972, oraz do artykułu 2 paragrafów 1 i 4 Jednolitej Konwencji ds Substancji Psychoaktywnych z roku 1971, mam zaszczyt przedstawić następujące rekomendacje czterdziestego pierwszego posiedzenia Komisji ECDD:

 

Konopie i substancje pochodne

 

 

 • Konopie i żywica konopi

 

 • Komisja rekomenduje usunięcie konopi i ich żywicy z Grupy IV Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961.

 

 • Dronabinol (delta-9-tetrahydrokannabinol)

 

 • Komisja rekomenduje, dodanie dronabinolu do Grupy I Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961.
 • Komisja rekomenduje, usunięcie dronabinolu z Grupy II Jednolitej Konwencji ds Substancji Psychoaktywnych z roku 1971 – w zależności od zastosowania rekomendacji o dodaniu dronabinolu i jego stereoizomerów do Grupy I Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961.

 

 • Tetrahydrokannabinol (i izomery delta-9-tetrahydrokannabinolu)

 

 • Komisja rekomenduje dodanie tetrahydrokannabinolu do Grupy I Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961  – w zależności od zastosowania rekomendacji o dodaniu dronabinolu i jego stereoizomerów do Grupy I Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961.
 • Komisja rekomenduje usunięcie tetrahydrokannabinol z Grupy I Jednolitej Konwencji ds Substancji Psychoaktywnych z roku 1971 – w zależności od zastosowania rekomendacji o dodaniu tetrahydrokannabinolu do Grupy I Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961.

 

 • Ekstrakty i tynktury z konopi

 

 • Komisja rekomenduje usunięcie ekstraktów i tynktur z konopi z Grupy I Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961.

 

 • Środki zawierające kannabidiol (CBD)

 

 • Komisja rekomenduje wprowadzenie w życie rekomendacji z czterdziestego posiedzenia ECDD, by preparaty stanowiące czyste CBD nie były klasyfikowane przez Międzynarodowe Konwencje Kontroli Obrotu Narkotykami poprzez dodanie do zapisów Jednolitej Konwencji dotyczących konopi i ich żywicy w Grupie I Konwencji z 1961 następującego przypisu:

Środki zawierające głównie kannabidiol, w których zawartość delta-9-tetrahydrokannabinolu nie przekracza 0,2 procent nie stanowią przedmiotu kontroli międzynarodowej.

 

 

 • Środki wyprodukowane na drodze syntezy chemicznej bądź stanowiące przetwory konopi, które stanowią jedno- lub wieloskładnikowe preparaty farmaceutyczne, a z których nie da się domowymi sposobami wyekstrahować delta-9-tetrahydrokannabinolu (dronabinolu) w ilościach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego

 

 • Komisja rekomenduje dodanie takich środków do Grupy III Jednolitej Konwencji ONZ ds Narkotyków i Substancji Odurzających z roku 1961.

 

Szczegółowa ocena w/w substancji oraz badania naukowe, na których ją oparto, zawarte są w Raporcie Końcowym z czterdziestego pierwszego posiedzenia Komisji Eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia ds. Uzależnień (ECDD). Streszczenie raportu dołączone jest do niniejszego listu jako Aneks I.

 

Jestem bardzo zadowolony z dotychczasowego przebiegu współpracy między WHO, Urzędem ONZ ds Narkotyków i Przestępczości (UNODC) oraz Międzynarodową Radą Kontroli Środków Odurzających (INCB); w szczególności za wsparcie, jakiego organizacje te udzieliły Komisji ECDD (w tym i udział przedstawicielu UNODC i INCB w czterdziestym pierwszym posiedzeniu Komisji), w szerszym zaś kontekście – za wdrożenie rekomendacji wykonawczych Specjalnej Sesji Walnego Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNGASS) z 2016 roku.

 

Z poważaniem,

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dyrektor Generalny ECDD