Wchłanianie kannabinoidów – skóra (5/6)

Wchłanianie kannabinoidów – skóra (5/6)

Stosunkowo niewiele jest opracowań na temat przenikania kannabinoidów przez skórę, mimo że potencjalnie jest to ciekawe rozwiązanie, gdyż mogłoby umożliwić powolne przenikanie kannabinoidów bezpośrednio do krwiobiegu, np. w postaci plastrów [1]. Wstępne badania wykazały bowiem, że odpowiednio przygotowane plastry są w stanie zapewnić stałe i długotrwałe (przez przynajmniej 48 h) uwalnianie Δ-8-THC do krwiobiegu [2]. Wiadomo jednak również, że kannabinoidy są generalnie związkami silnie niepolarnymi, więc mają tendencję do kumulowania się w zewnętrznych warstwach skóry i słabo przenikają do głębszych warstw.

Jedna z tradycyjnych i bardzo spektakularnych metod pozyskiwania haszyszu polegała na bieganiu po kwitnących polach marihuany, pozwalając na przyklejanie się cząstek żywicy i pyłku do skóry i ubrania. Tak zebrana żywica była następnie zeskrobywania z powierzchni skóry. Fakt, że mimo tak intensywnego kontaktu z żywicą kannabinoidową nie następowała intoksykacja potwierdza, iż przenikanie przez skórę THC w naturalnej postaci zachodzi co najwyżej w niewielkim stopniu [3]. Potrzebna jest więc odpowiednia formulacja, która zwiększy wchłanianie substancji aktywnych [4,5]. I tak wykazano np. że dodatek kwasu oleinowego zwiększa wchłanialność Δ-8-THC. Z kolei satysfakcjonujący poziom wchłanialności i efektów terapeutycznych w stwardnieniu rozsianym u myszy uzyskano mieszając krystaliczne CBD w glikolu propylenowym ze zwykłą bazą kremową typu O/W (olej/woda) [6]. Stwierdzono również, że dodatek alkoholu etylowego istotnie zwiększa wchłanialność takich kannabinoidów jak CBD i Δ-8-THC [1].

Oprócz konieczności stosowania dodatków zwiększających przenikanie kannabinoidów przez skórę, zaobserwowano również znaczne różnice we wchłanialności poszczególnych kannabinoidów. Przykładowo, stwierdzono że przenikalność przez skórę CBD i CBN może być 10 razy wyższa niż przenikalność Δ-8-THC oraz Δ-9-THC, co wynika prawdopodobnie z różnic w ich lipofilowości (zdolności do rozpuszczania się w tłuszczczach, olejach i innych niepolarnych rozpuszczalnikach) [1].

Jako ciekawostkę podam, że badania nad wchłanialnością Δ-8-THC przez skórę szczurów i ludzi wykazały, że skóra szczurów jest 13-krotnie bardziej przepuszczalna dla tej substancji niż skóra ludzka [7]. Na tym przykładzie doskonale widać, jak mylące może być porównywanie wyników badań różniących się choćby jednym czynnikiem, takim jak w tym przypadku obiekt doświadczeń.

Dr inż. Beata Plutowska

Literatura:

[1] Stinchcomb A.L., Valiveti S., Hammel D.C., Ramsey D.R. Human skin permeation of Δ8-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and cannabinol. Journal of Pharmacy and Pharmacology 56 (2004) 291-297.
[2] Valiveti S., Hammel D.C., Earles D.C., Stinchcomb A.L. In vitro/in vivo correlation studies for transdermal Δ8-THC development. Journal of Pharmaceutical Sciences 93 (2004) 1154-1164.
[3] Whittle B.A., Guy G.W., Robson P. Prospects for new Cannabis-based prescription medicines. Journal of Cannabis Therapeutics 1 (2001) 183-205.
[4] Lodzki M., Godin B., Rakou L., Mechoulam R., Gallily R., Touitou E. Cannabidiol – transdermal delivery and anti-inflammatory effect in a murine model. Journal of Controlled Release 93 (2003) 377-387.
[5] Paudel K.S., Hammell D.C., Agu R.U., Valiveti S., Stinchcomb A.L. Cannabidiol bioavailability after nasal and transdermal application: effect of permeation enhancers. Drug Development and Industrial Pharmacy 36 (2010) 1088-1097.
[6] Giacoppo S., Galuppo M., Pollastro F., Grassi G., Bramanti P., Mazzon E. A new formulation of cannabidiol in cream shows therapeutic effects in a mouse model of experimental autoimmune encephalomyelitis. DARU Journal of pharmaceutical sciences (2015) 23-48.
[7] Touitou E., Fabin B., Dany S., Almog S. Transdermal delivery of thetrahydrocannabinol. International Journal of Pharmaceutics 43 (1988) 9-15.