W oczekiwaniu na przełom. W grudniu rozpocznie się Wiedeńska Konferencja Konopna

W oczekiwaniu na przełom. W grudniu rozpocznie się Wiedeńska Konferencja Konopna

W dniach 7-9 w Wiedniu odbędzie się międzynarodowa konferencja d/s polityki konopnej – International Cannabis Policy Conference Vienna 2019. Będzie to wydarzenie o tyle wyjątkowe, że rozpocznie się ono bezpośrednio po ostatnim posiedzeniu Komisji Środków Odurzających ONZ – ostatnim zebraniu tej grupy przed marcowym posiedzeniem ONZ, które prawdopodobnie przyniesie od dawna wyczekiwaną zmianę klasyfikacji konopi. Jesteśmy dumni, że sponsorem tej odbywającej się w przełomowym momencie konferencji jest CannabiGold. Wspólnie tworzymy historię.

 

Bogaty program Konferencji wypełniają odczyty, dyskusje panelowe i warsztaty z udziałem zaproszonych gości – ekspertów ds polityk narkotykowych, przedstawicieli ONZ, WHO i niezależnych organizacji pozarządowych i think-tanków. Wśród poruszanych tematów znajdziemy: wpływ uprawy konopi na środowisko i rolę, jaką może ona odegrać w walce ze zmianami klimatycznymi, ekonomiczne i społeczne konsekwencje legalizacji marihuany i konopi czy redukcja szkód. Dyskutowane będą też bardziej szczegółowe zagadnienia, takie jak rola kannabinoidów w zwalczaniu uzależniania od opiatów, konsekwencje prohibicji z perspektywy genderowej, konopie i starzenie się, a nawet rola, którą w zmianie polityki narkotykowej mogą odegrać nowe technologie informatyczne z blockchainem na czele. Wśród autorów odczytów i panelistów znajdziemy m.in dr-a Franjo Grotenhermena, Michaela Kravitza, Dominica Corvę i Tony’ego Silvaggio. Polskę reprezentować będzie Jakub Gajewski z Wolnych Konopi, który weźmie udział w dyskusji panelowej na temat norm i standardów w uprawie, przetwórstwie i handlu konopiami w kontekście zrównoważonego rozwoju.

 

***

 

Austriacka konferencja odbędzie się w bardzo szczególnym dla konopi momencie. Dzień wcześniej zakończą się ONZ-owskie “konsultacje” – właśnie w Wiedniu będzie miało miejsce ostatnie posiedzenie Komisji Środków Odurzających (CND) ONZ, która zajmowała się zmianą rekomendacji i polityki Organizacji Narodów Zjednoczonych w stosunku do konopi i marihuany. Posiedzenia Komisji były bezpośrednim efektem wezwania Zgromadzenia Generalnego ONZ z roku 2016, pośrednio zaś – dynamicznie zmieniającej się sytuacji na świecie. Choć wiele państw-sygnatariuszy narkotykowych konwencji ONZ obrało w minionych latach kurs na liberalizację przepisów dotyczących konopi (do najbardziej wymownych przykładów  należą Urugwaj i niektóre ze stanów USA), oficjalne stanowisko i rekomendacje ONZ wciąż zawierały w sobie ślady nieracjonalnych i szkodliwych uprzedzeń wobec konopi – pokłosie ery Anslingera. Teraz – w przededniu marcowej sesji ONZ, która poświęcona będzie właśnie reformie prawa narkotykowego – oficjalne wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych mają w końcu szansę się zmienić, i wiele wskazuje na to, że tak właśnie się stanie. Warto zaznaczyć, że wezwanie do liberalizacji przepisów dotyczących konopi (konkretnie: do zmiany klasyfikacji konopi, marihuany i CBD) znajdowało się także w opublikowanych niedawno wnioskach końcowych raportu komisji eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia.

 

Trzeba wspomnieć, że również i sama wiedeńska konferencja pełnić będzie rolę “konsultacji społecznych i eksperckich”, o których przeprowadzenie przed marcowym szczytem ONZ zaapelowała CND. Oprócz prezentacji wniosków, spostrzeżeń i konkretnych case-studies, program Konferencji poświęca też dużo miejsca uzgodnieniu ogólnych wezwań do zmiany polityki konopnej z konkretnymi Celami Zrównoważonego Rozwoju 2030 – kluczowej Agendy ONZ.

 

***

Organizatorem konferencji jest think-tank FAAAT – międzynarodowa grupa doradcza zajmująca się promocją racjonalnych i opartych na zasadzie redukcji szkód polityk narkotykowych. Sponsorami Konferencji są The Green Organic Dutchman, CannabiGold oraz Herb.


Wiedeńska konferencja rozpocznie się 7 grudnia bieżącego roku i potrwa trzy dni. Większość wydarzeń Konferencji będzie odbywać się w “dzielnicy Narodów Zjednoczonych” – kompleksie budynków tworzących siedzibę ONZ w austriackiej stolicy. Bilety na Konferencję dostępna są na jej stronie internetowej.