Czterdzieste spotkanie Komisji Eksperckiej WHO w całości poświęcone konopiom

Czterdzieste spotkanie Komisji Eksperckiej WHO w całości poświęcone konopiom

Wczoraj w Genewie zakończyło się 40 spotkanie Komisji Eksperckiej WHO ds. Uzależnień (ECDD). Po raz pierwszy w historii całe posiedzenie poświęcone było konopiom. Dokonano przeglądu wstępnego zagadnień związanych z konopiami. Posiedzenie może stanowić historyczny krok w kierunku zmiany stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia do cannabis.

Posiedzenie Komisji odbyło się w dniach 4 – 7 czerwca w Genewie. Podczas otwartych przesłuchań swoje stanowisko prezentowali lekarze, naukowcy pacjenci i aktywiści. ECDD dokonała przeglądu i przeglądu wstępnego w obrębie następujących związanych z konopiami tematów:

  • Konopie jako roślina i żywica konopna
  • Konopne ekstrakty
  • Delta-9-tetrahydrokannabinol (THC)
  • Izomery THC

Procedury wstępnego przeglądu nie są wiążące, stanowią jednak pierwszy krok do dokonania pełnego przeglądu stanowiska WHO w sprawie konopi i – potencjalnie – zmiany klasyfikacji konopi, a co za tym idzie – prawnych rekomendacji dla państw zrzeszonych w WHO. Zmiana stanowiska Światowej Komisji Zdrowia będzie stanowiła milowy krok, gdyż to właśnie ono było jednym z głównych spoiw stuletniej prohibicji Cannabis. Czerwcowe posiedzenie ECDD może być pierwszym krokiem do zmiany globalnego konsensusu.

Cannabigold będzie informować o wynikach przeglądów i krokach podjętych przez WHO po genewskim posiedzeniu.